Hayvanlarda İştahsızlık Neden Olur?

Hayvanlarda iştahsızlık hayvan besleyenler tarafından sıkça gündeme getirilen bir konudur. İştahsızlığın birçok sebebi olabilir. Bu; besleme hatası, zehirlenme, enfeksiyonel hastalıklar, parazitler, toksinler, korku, stres gibi gayet geniş bir alanda değerlendirilebilir. Fakat tek başına iştahsızlık bir anlam ifade etmez bu konunun altında yatan etkiler araştırılmalıdır.

İştahsızlığa Neden Olan Konular

Besleme hatası: Bu sorunun en başında yemleme hataları gelmekte. Aslına bakacak olursak doğum sonrası genç hayvanlarda da iştahsızlığın sebebi yemleme hatalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum, genç hayvanda metabolik bir hastalığa sebep vermiş olabilir.

Toksinler: Çeşitli sebeplerden dolayı zehirlenmiş olan canlının iştahsızlık durumudur. Bu durumun oluşmasında canlıya bozuk yem vermek, dışarıdan alınan zehirli maddeler, çayırda otladığı sırada zehirli ot ve türevlerine maruz kalması gibi örneklendirilebilir.

Yutma güçlüğüne neden olan hastalıklar: Örnek olarak ağız yaraları, diş yapısının bozuk olması, yemek borusu hastalık ve yaraları gibi sıralanabilir.

İştahsızlığa Sebep Olan Faktörlerin Araştırılması

İştahsızlık tabii ki tek başına oluşacak bir şey değildir. Öncelikle burada hayvan sahibine önemli bir görev düşüyor. Canlı stresli mi? Bulunduğu ortam temiz mi? Herhangi bir hastalığı var mı? Verilen mamalar bozuk mu? Gibi faktörler titizlikle incelenmeli ve takip edilmelidir. İştahsızlığın asıl sebebine bağlı olarak ortaya çıkan diğer etmenler de göz önüne alınıp ve tedavi sürecine geçilmiş olunur.

Bu duruma eşlik edebilecek etmenlerin bazıları şunlardır: Hayvanda göz kızarıklığı, ağız içi yaralar, durgunluk, ishal, karında şişkinlik, ağızda salyalanma, burun etrafında yara ve ağızdan kötü koku gelmesi gibi sıralanabilir. Bu durumda hayvanlar iyi takip edilmeli ve veteriner hekime gerekli bilgiler verildikten sonra tedavi sürecine geçilmelidir.

Tedavi Süreci

Bu tedavinin temel amacı iştahsızlığa asıl neden olan durumu ortadan kaldırmak olacaktır. Bunun için de gerekirse hayvan muayene edilecek, gerekli tetkikler laboratuvar ortamında yapılacak ve sonuca odaklı tedaviye geçilecektir. Bu yüzden; alanında uzman bir veteriner hekim ve tam teşekküllü bir klinik bulmanız hem sizin hem de hayvan dostunuzun yararınıza olacaktır.

Bu safhada canlının durumuna göre antibiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri ve işkembe uyarıcı maddeler verilebilir.

İlginizi Çekebilir

Yazar: bocek