Kara Sinek hangi hastalıkları bulaştırır? Kara Sinek ile nasıl mücadele edilir?

Karasinek iki kanatlılar familyasından bir böcek türüdür. Uzunluğu 5-8 mm arasında değişmektedir. Rengi genel olarak siyah ve kahverengi olan bir sinek türüdür. Doğudan batıya yayılmış durumdadır. Karasinekler insanların yaşadığı soğuk ve sıcak iklim dahil her yerde yaşamaktadırlar. Karasinek, bütün uçan böcekler gibi arka kanatlarının arkasın da oluşan halter denen denge organı ile en üstün uçma kabiliyetine sahip olmaktadırlar. Her türlü çöp artıklarıyla beslenirler ve ortalama 4 km uçarak çevre de insanların yaşadığı her yere giderler. Vücutların da çok çeşitli hastalıklı mikropları taşıdıkları için her yere bulaştırırlar. 5 dakika da bir her yere dışkı bırakırlar. Kolera, dizanteri, çocuk felci, hepatit gıda zehirlenmeleri, verem gibi hastalıkları bulaştırırlar.

Kara Sinek Nasıl Bir Canlıdır?

Böceklerde olduğu gibi, iç iskelet sistemine sahip değillerdir. Muazzam mekanik avantajlar sağlayan mekanizmadan yapılmış dış iskeletleri bulunmaktadır. Bu sistem sineğin, kanatları saniyede 250 defa çırpmasını sağlamaktadır. Kanatların yüzeyinde ve kafasının arka kısmın da bulunan hassas duyu sistemiyle uçuşla ilgili mesajları beyne nakleder. Sinek, uçuş esnasın da yeni, hava akımına maruz kalırsa, duyu organları hemen beyne gerekli sinyalleri iletmektedirler. Kaslar da beyinden gelen bu sinyallere göre dengeyi uygun hale getirmektedir. Bu sistem, modern uçaklarına ilham kaynağı olmaktadır. Kendisini yakalamak isteyenleri çileden çıkarmaktadır. Sinekler bu duyu organları sayesinde hava da meydana gelen hava akımını hemen algılamaktadırlar. Bu durumun bir tehlike olduğunu anlayarak, ani bir hareketle uçup, kurtulurlar. Sineklerin hareket kabiliyetleri insandan 10 kat fazladır.

Kara Sinek Nasıl Ürer?

Karasinekler yumurtalarını çöplüklere, dışkılara özellikle sıcak ve nemli yerlere bırakmaktadırlar. Yumurtalar bir günden kısa bir sürede larvalar çıkarmaktadırlar. Larvalar bir iki hafta için de evrime girerler. Evrim de mutasyona uğrayarak birkaç günde kanatlı erişkin biçimlerini alırlar. Gübre ve çöp gibi organik madde bulunan yerlere 150 tane halinde yumurtalarını bırakırlar. Çıkan organik maddelerle beslenirler ve sıcak havada 7-8 gün içinde sinek olarak uçarlar.

Kara Sinek Ne Kadar Yaşar?

Karasinekler kısa zaman yaşamaktadırlar ancak yoğun ve üretimli bir hayat sürmektedirler. Yumurtaları 25 derece sıcaklıktaki bir yere bırakırlarsa yumurtalar, 11 saat gibi bir zaman zarfın da çıkarlar. Lavralar sıvı maddelerle beslenmektedirler. Bunlar yiyecekleri sıvı hale dönüştürebilmek için ortak yaşayan bakterilere muhtaçtırlar. Bunlarla beraber sindirim borusu boyunca bulunan bakterilerin çoğunu yok edebilecek bir asit salgılarlar. Erişkin sinek olabilmeleri için ise 40 °C sıcaklıktaki alanlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Kara Sinek Ne Kadar Yumurta Bırakır?

Bu ortam da 6 gün içinde iki başkalaşım geçirip, erişkin sinek olurlar. Bir defada yaklaşık 100’ün üstünde, hayatı boyunca da 700-1000 arasın da yumurta bırakabilirler. Dişi karasinek, larva döneminde üç gün içerisin de, rahatlıkla yeniden yumurta bırakabilir. Karasinekler bu sayede çok hızlı ürerler. Nisan ayında yumurtasını bırakan karasinekten gelen nesil, aynı yıl eylül ayında bıraktığı yumurta sayısı 5 trilyonu geçmektedir. Bir gramın % 1’i ağırlığındaki 70 sinek 1 gr ağırlığındadır. Bir sineğin devamı olan 80 bin ton ağırlığında sinek ordusu meydana gelmektedir.

Kara Sinek Nasıl Beslenir?

Karasinekler uçuş esnasında çok enerji sarf ettiğinden, vücut sıvılarındaki şeker oranı düşmektedir. Uyarıcı sistemler sayesinde bu hayati öneme sahip durumlar beyne iletilmektedir. Havada uçarken, koku alıcılarıyla besinlerin yerini belirlemeye çalışırlar. Besinin yerini tespit ettiğinde ve koku alımı arttığında da “iniş programını” harekete geçirmektedirler. İndiği yerde, ayaklarındaki tat alma duyusu besinin tatlı, tuzlu veya ekşi olup olmadığını algılayarak beyne iletmektedirler. Bunlar karasineğin istediği ve tercih ettiği besin cetveline uygunsa ve tadı beğenildiyse beyinden, hortumun çıkması gerçekleşerek ve emilme işlemi başlamaktadır.

Kara Sinek Neye Gelir?

Kara sineklerin etrafın da kalın duvar bulunmaktadır. Bu çevrili olan bir hortumdur ve sıvı besinlerin emilmesini sağlamaktadır. Besin ne kadar çok şekerli ise o kadar çok tüketilmektedir. Yiyeceklere dadanan ve inatçı bir tür olan kara sineğin ağzının içinde iki tüpçük bulunmaktadır. Bu tüpçüklerden biriyle sıvı yiyecekleri yemektedirler. Bir başka tüpçükle de içinde enzimler bulunan tükürük salgılarlar. Yağları, proteinleri ve karbonhidratları kolaylıkla hazmeden karasinek, çok sevdiği katı yiyecekleri sıvı hale dönüştürmek için bol miktarda tükürük salgılamaktadırlar.

Kara Sinek Nasıl Yok Edilir?

Kara sinekler işte bu sebeple de yiyeceklerin üzerine veya her hangi bir yere dışkısıyla beraber bol miktarda tükürük salgılarlar. Daha sonra bir başka karasinek, aynı dışkı veya yiyeceğin üstüne konduğunda, önceki karasineğin salgısını da emer ve böylece bakteriler ve mikroplar ikinci kara sineğe de bulaşır. Bu sistem yardımıyla mikroplar daha geniş alanlara yayılmaktadırlar. Kara sineğin ağzının çevresinde ve ayaklarında 25 milyonu aşkın bakteri taşımaktadır. Bu bakterileri taşıyabilen karasinek, sadece bir günde 30 veya 50 defa dışkı bırakmaktadır. Kara sineklerin yaşam süresi hava durumuna bağlı olmaktadır. Karasinekler sıcaklığa bağlı olarak 3 veya 4 hafta yaşarlar. Kara sinek yılda 9 veya 10 kez yumurta bırakmaktadırlar. Bir senede 350 milyar kara sinek oluşabilir ve bu rakam çok yüksektir.

İlginizi Çekebilir

Yazar: bocek