Fare Ne Yerse Ölür? Fare Nasıl Yakalanır? Fare Hakkında Genel Bilgiler

Kemirgenler ya da kemiriciler sınıfında bulunan özelliğine göre zararlı olan canlılardan bir bölümü de, fare olarak tanımlanmaktadır. Halk arasında sıçan şeklinde tanımlamanın kullanıldığı da görülmektedir. Lağım faresi, fındık faresi ile tarla faresi gibi isimlendirmelerin yapıldığını da görebilirsiniz. İnsan açısından ya da yaşam alanları açısından akılda kalacak en önemli ifade, kemirgen hayvan olmalarıdır. Oldukça hızlı bir şekilde üreme yeteneğine sahiptir. Yeryüzünün bütün karasal bölgelerine dağılmış durumda bulunmaktadır. Besin kaynaklarına, ambarlara, evlere verdikleri zararlar ile uzaklaştırma ya da kurtulma yöntemlerinin araştırılması gerekmektedir. Ayrıca taşıyıcı sınıfına sahip olmaları nedeni ile de virüs, veba gibi yani tifo ya da veba gibi virüs içerikli hastalıkları yaygın bir şekilde ortaya çıkarmaları ya da taşımaları da, mücadele edilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Peki fare ne yerse ölür fare nasıl yakalanır fare hakkında genel bilgiler Genel bilgiler az çok yazının giriş bölümünde anlatılmıştır. Nasıl yakalanır ya da neler yapılır? Sorusuna da şu şekilde cevap vermek mümkün olacaktır.

Fare Zararları Nedir?

Öncelikli olarak farenin zararları hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Bu kemirgenlerin 4 adet ayağı vardır. Ayaklarının üst bölgelerinde parmakları ve parmakların üst kısımlarında tırnakları bulunmaktadır. Kemirgen yapısına sahip olmak ile birlikte, ağız yapılarının içerisinde sıralanmış vaziyette dişleri vardır ve kemirebilme özelliğine sahiptir. Zararlar bu aşamadan ya da bu özelliklerden ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir besin kaynağına ulaşmaya çalıştıklarını da, özellikle ahşap gibi malzemeleri bu yapıları sayesinde kolaylıkla kemirebilmekte ve maddi kayıp ya da maddi hasar yaratma ihtimalini ortaya çıkarmaktadırlar. Ayrıca her ortamda özellik ile kanalizasyon gibi ortamlarda bulunmaları nedeni ile buradan aldıkları mikropları, kemirdikleri ya da dolandıkları ortamlara taşımakta ve bunun neticesinde, doğal olarak salgın hastalıkları dahi yayma kapasitesine sahip olmaktadırlar.


Fare Nasıl Yakalanır?

Ne yer özelliğinden ziyade, fare ne yerse ölür fare nasıl yakalanır fare hakkında genel bilgiler anlayışında, nasıl yakalanır ifadesi üzerinde biraz yoğunlaşmak gerekecektir. Yapıştırıcı malzemelerin bulunduğunu, şeffaf, naylon üzerine serilip, muhtemel geçme alanlarına koyulup, yapışması sağlandıktan sonra alınıp, atıldığı bilinen bir yöntemdir. Nane yağı şeklinde bir uygulamadan bahsedilmektedir. Buna göre bir ya da birkaç damla nane yağı, pamuğun üzerine damlatılmakta, bu pamuk çöp tenekesinin etrafına ya da alt bölgesine konulmakta ve farelerin uzaklaşması sağlanmaktadır. 5 6 günde bir bu uygulamanın tekrarlanması tavsiye edilmektedir. Ses çıkaran aletler ile uzaklaştırılmaları mümkündür. Günümüz teknolojik şartlarına baktığınızda, prizlere takılan ses sinyali yayan cihazların kullanıldığı görülmektedir. Elbette bunları da kullanmanız söz konusu olacaktır. Bunun adı ultrasonik ses ile farelerin kaçırılması olarak tanımlanmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Yazar: bocek